Destino Pacha IBIZA. Fashion-Sunset. 17-Agosto. LEYRE VALIENTE.